Ліцензії, правила та свідоцтва
ЗАДАТИ ПИТАННЯ
Ознайомитися з тарифами?
Оформити заявку на страхування?
Страховий випадок?
Задати запитання тут arrow

Ліцензії, правила та свідоцтва

Компанія реалізує високоякісні страхові продукти, розроблені на основі отриманих у відповідності з діючим законодавством ліцензій.

У формі добровільного страхування:
№ 522657 (безстрокова) Страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізників)
№ 398081 (безстрокова) Страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)].
№ 398082 (безстрокова) Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ.
№ 398083 (безстрокова) Страхування наземного транспорту (крім залізничного).
№ 429628 (безстрокова) Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу).
№ 429629 (безстрокова) Страхування фінансових ризиків.
№ 293885 (безстрокова) Страхування від нещасних випадків.
№ 293881 (безстрокова) Страхування залізничного транспорту.
№ 293882 (безстрокова) Страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту).
№ 293883 (безстрокова) Страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)].
№ 293884 (безстрокова) Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника).
№ 293890 (безстрокова) Страхування сільськогосподарської продукції.
№ 522651 (безстрокова) Страхування здоров’я на випадок хвороби.
№ 522648 (безстрокова) Страхування медичних витрат.
№ 522656 (безстрокова) Страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту).
№ 522647 (безстрокова) Страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій.
№ 522649 (безстрокова) Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я)
У формі обов’язкового страхування:
№ 522654 (безстрокова) Страхування засобів водного транспорту
№ 522653 (безстрокова) Страхування відповідальності морського судновласника
№ 522655 (безстрокова) Страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов’язаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам
№ 293894 (безстрокова) Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів.
№ 293888 (безстрокова) Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті.
№ 293886 (безстрокова) Страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру.
№ 293889 (безстрокова) Страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров’ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою.
№ 293887 (безстрокова) Страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України «Про нафту і газ».
№ 293891 (безстрокова) Страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров’ю людей під час зберігання або застосування пестицидів і агрохімікатів.
№ 293893 (безстрокова) Страхування майнових ризиків користувача надр під час дослідно-промислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ.
№ 293892 (безстрокова) Страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров’ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів.
№ 522712 (з 19.02.2015 по 18.02.2020) Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
№ 293871 (безстрокова) Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд).
№ 522650 (безстрокова) Страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї.
№ 522652 (безстрокова) Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування.
Розпорядження № 4041 (безстрокове) Страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса.
Розпорядження № 513 (безстрокове) Страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки.
Розпорядження № 514 (безстрокове) Страхування цивільної авіації.
Правила:
Добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)
Добровільне страхування майна (іншого, ніж пердбаченого пунктами 5-9 статті 6 Закону України «Про страхування») (Зі змінами та доповненнями)
Добровільне страхування фінансових ризиків (зі змінами та доповненнями)
Добровільне страхування сільськогосподарської продукції
Добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізників)
Добровільне страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій
Добровільне страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)
Добровільне страхування медичних витрат
Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізників))
Добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного)
Добровільне страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)
Добровільне страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізників)
Добровільне страхування здоров’я на випадок хвороби
Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ
Добровільне страхування залізничного транспорту
Добровільне страхування від нещасних випадків
Добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров я)
Сподобалось:
Поділитися:
ЗАДАТИ ПИТАННЯ
Ознайомитися з тарифами?
Оформити заявку на страхування? Страховий випадок?
Задати питання
loader
Google+